Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε στους ασθενείς τις αποδεδειγμένα καλύτερες θεραπευτικές μεθόδους για το κάθε μυοσκελετικό πρόβλημα με τον πιο επαγγελματικό αλλά συγχρόνως και φιλικό τρόπο. Αναλυτικά παρέχουμε:

  • θεραπευτικές μεθόδους που αποτελούν τις πλέον αποδεκτές και αποτελεσματικές σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες στον κλάδο της φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης
  • θεραπευτικές μεθόδους προσαρμοσμένες στο κάθε πρόβλημα και σε κάθε ασθενή ξεχωριστά, με συνεκτίμηση της ιατρικής διάγνωσης και της φυσιοθεραπευτικής αξιολόγησης της λειτουργικής κατάστασης, του προβλήματος και των αναγκών του ασθενούς
  • θεραπευτικές συνεδρίες ενός ασθενή με έναν αποκλειστικά φυσιοθεραπευτή, διάρκειας 60 λεπτών
  • λεπτομερή επεξήγηση του προβλήματος και των στόχων της θεραπείας, έτσι ώστε οι θεραπευτικοί χειρισμοί και οι ασκήσεις να αποκτούν νόημα και να δίνουν κίνητρο στον ασθενή
  • ενεργητική συμμετοχή του ασθενή στη θεραπεία, με ασκήσεις τόσο στο χώρο μας όσο και με τη μορφή ειδικού προγράμματος ασκήσεων για το σπίτι ή το γυμναστήριο
  • αναγνώριση και εκπαίδευση σχετικά με τους πιθανούς προδιαθεσικούς παράγοντες που οδήγησαν στο πρόβλημα, ούτως ώστε να διορθωθούν και να εκμηδενιστεί ουσιαστικά το ενδεχόμενο μελλοντικής υποτροπής (π.χ. λάθος στάση της σπονδυλικής στήλης, λάθος εργονομία στον εργασιακό χώρο, λάθος τεχνικής ή τρόπου προπόνησης σε αθλητές)
  • αριθμό συνεδριών όσο το δυνατό μικρότερο, έτσι ώστε ο ασθενής σταδιακά να αναλαμβάνει την ευθύνη της δικής του αποκατάστασης με τη μορφή ασκήσεων και ίσως ενός πιο ενεργητικού και αθλητικού τρόπου ζωής