Προφίλ

Μετά από πολύχρονες σπουδές, εξειδικεύσεις και εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, έφτασε η στιγμή της εκπλήρωσης ενός μεγάλου επαγγελματικού ονείρου, της ίδρυσης ενός πρωτοποριακού και δυναμικού για τα ελληνικά δεδομένα φυσιοθεραπευτηρίου.

Το Physioactive άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2009 και σκοπός του ήταν από την αρχή να λειτουργήσει στα πρότυπα των φυσιοθεραπευτικών κλινικών των πρωτοπόρων στον τομέα αυτό χωρών, όπως η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ως απώτερο στόχο μας θέσαμε το να συμβάλουμε, μέσω των υπηρεσιών που προσφέρουμε και της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών μας παρεμβάσεων, στην αναβάθμιση της φυσιοθεραπείας στην Ελλάδα σε εκείνο το επίπεδο που κατέχει παγκοσμίως στα συστήματα υγείας αλλά και στην αποδοχή της σημαντικότητάς της εδώ στην Ελλάδα τόσο από την ιατρική κοινότητα όσο δε και από τους ίδιους τους ασθενείς.

 

Κωνσταντίνος Γ. Κόντος

Φυσιοθεραπευτής – ManualTherapist

MScΜυοσκελετική & Αθλητική Φυσικοθεραπεία

MCSP, MMACP