Φυσιοθεραπεία

Η φυσιοθεραπεία είναι μία επιστήμη, η οποία, μολονότι ξεκίνησε πριν από πολλές δεκαετίες, έγινε αναπόσπαστο μέρος των περισσοτέρων ιατρικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων τα τελευταία μόλις 30 χρόνια.  Σκοπός της είναι να βοηθήσει στην πλήρη ανάκαμψη του ασθενούς μετά από οποιαδήποτε επεμβατική ή συντηρητική ιατρική αντιμετώπιση.

Παγκοσμίως, οι ιατρικές και παραϊατρικές επιστήμες (συμπεριλαμβανομένης και της φυσιοθεραπείας) έχουν περάσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην εποχή που χαρακτηρίζεται ως evidence based practice.  Οποιαδήποτε παρέμβαση και αν πρέπει να επχειρήσουμε, αυτή θα πρέπει να υποστηρίζεται από ανάλογες επιστημονικές έρευνες. Όσο περισσότερες και πιο αξιόλογες  έρευνες στηρίζουν μία συγκεκριμένη θεραπεία τόσο πιο αποδεκτή και ευρέως εφαρμόσιμη είναι. Ο λόγος αφορά πρωτίστως στο να διασφαλιστεί  η από κοινού αρτιότερη και ασφαλέστερη θεραπεία για τους πάσχοντες  και δευτερευόντως, στη νομική προστασία των ίδιων  των θεραπευτών.

Οι πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες σε σχέση με την ενδεδειγμένη φυσιοθεραπεία για τα προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος συμφωνούν στο ότι  η “δια χειρός θεραπεία” – ή όπως είναι γνωστή παγκοσμίως ManualTherapy – και η“Θεραπευτική Άσκηση” είναι οι αποτελεσματικότερες μέθοδοι. Μαζί αποτελούν την “Μυοσκελετική Φυσιοθεραπεία” που είναι πλέον προστατευόμενος επαγγελματικός τίτλος εξειδίκευσης.